KONCEPCJA PRZEKSZTAŁCENIA BIBLIOTEKI
W MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI

Potrzeba opracowania koncepcji Multimedialnego Centrum Informacji (MCI) wynikła w kwietniu 2001 roku z przystąpienia Zespołu Szkół do konkursu zorganizowanego przez MEN "Pracownia internetowa w każdym liceum", a mającego na celu wyposażenie szkół spełniających określone warunki w nowoczesne. wielostanowiskowe pracownie komputerowe oraz MCI składające się z 4 stanowisk komputerowych, połączonych z siecią Internet. Ponieważ jednym z warunków przystąpienia do konkursu był wdrożony program komputerowej obsługi biblioteki szkolnej, a centrum miałoby stanowić integralną część szkolnego systemu informacyjnego podjęłam się opracowania celów, założeń funkcjonalnych i organizacyjnych tego przedsięwzięcia.
  Opracowanie koncepcji podzielono na następujące obszary:
 • przesłanki przekształcenia biblioteki w MCI,
 • organizacja Centrum,
 • wyposażenie,
 • zbiory,
 • wyposażenie w komputery,
 • możliwości programu "BIBLIOTEKA SZKOLNA MOL",
 • edukacja medialna,
 • pracownicy MCI,
 • zadania MCI.
Głównym celem MCI powinno być przygotowanie młodzieży do swobodnego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, a także służenie pomocą nauczycielom Zespołu Szkół w zakresie realizacji potrzeb informacyjnych. Ponadto opracowano regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych.