Nauczyciele - Bibliotetarze


mgr Joanna Jackiewicz

absolwentka:
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Gdańskiego
Dziennikarstwa i Public Relations
Uniwersytetu Gdańskiego
Historii i Wiedzy o Społeczeństwie
Szkoły Wyższej im. P. Włodowica w Płocku

mgr Remigiusz Wysocki

absolwent:
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu