1995 - 1996 - Koło Przyjaciół Biblioteki

1995.11.23 - 1995.11.24 - Wyjazd do Warszawy po książki

1995.12.22 - Spotkanie wigilijne

1996.06.05 - Uczennice Koła Bibliotecznego w dniu otrzymania świadectw Maturalnych

1999.06.02 - Uczennice Koła Bibliotecznego w dniu otrzymania świadectw Maturalnych