1997.11.24 - Konferencja z udziałem bibliotekarzy z Brodnicy

1998.11.25 - Seminarium dla bibliotekarzy bibliotek publicznych zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Bogusławskiej w Nowym Mieście Lubawskim

1999.05.10 - Wizyta nauczycieli-bibliotekarzy z Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy

2000.03.14 - Konferencja dla nauczycieli-bibliotekarzy powiatu nowomiejskiego zorganizowana wspólnie z Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną w Elblągu - Filia w Nowym Mieście Lubawskim

2001.10.17,2001.10.24 - Warsztaty szkoleniowe "Edukacja czytelnicza i medialna" zorganizowane wspólnie z Toruńskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli i Warmińsko-Mazurską Biblioteką Pedagogiczną - Filia w Nowym Mieście Lubawskim

2002.04.06 - Kurs "Biblioteka Centrum Multimedialnym szkoły" zorganizowany we współpracy z Warmińsko-Mazurkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie dla nauczycieli-bibliotekarzy województwa warmińsko-mazurskiego

2002.05.08 - Szkolenie "Biblioteka jako centrum multimedialne szkoły" dla zespołu samokształceniowego nauczycieli-bibliotekarzy szkół ostródzkich

2003.05.23 - Konferencja z udziałem dr Jadwigi Andrzejewskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego "Rola i warunki pracy biblioteki w szkole i środowisku"

2003.05.24 - "Udział nauczyciela bibliotekarza w Edukacji czytelniczej i medialnej" - warsztaty dla bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego z udziałem dr Jadwigi Andrzejewskiej

artykul z poradnika

2004.05.19 - Spotkanie dla bibliotekarzy szkół iławskich "Przekształcenie bibliotek szkolnych w Multimedialne Centra Informacji"

2004.06.29 - Kurs kwalifikacyjny "Bibliotekoznawstwo" zorganizowany wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie

2005.05.08 - Kurs kwalifikacyjny "Bibliotekoznawstwo" zorganizowany wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie