2002.06.18 - Audycja na antenie Radio Iława z udziałem Koła Europejskiego

2002.12.15 - 2002.12.22 - IV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej - udział Warsztatu Dziennikarskiego w otwarciu wystawy "Nowe Miasto na starej i nowej fotografii"- autor Janusz Laskowski

2003.02.20 - Udział w przedpremierowym pokazie filmu "A to Heca" w Lipinkach

2003.03.24 - Udział w szkoleniu dotyczącym podatków i opłat w rolnictwie po wstąpieniu do Unii Europejskiej

2003.04.02 - Wycieczka Warsztatu Dziennikarskiego do Sejmu RP, Telewizji Polskiej, Redakcji Wprost

2003.06.02 - Wręczenie Świadectw Maturalnych, pożegnanie uczniów Warsztatu Dziennikarskiego

2003.06.17 - Ostatnie zajęcia Warsztatu Dziennikarskiego w roku szkolnym 2002/2003

2003.10.24 - Połowinki klas II - uczniowie WD

2003.11.03 - Wizyta pani poseł Zyty Gilowskiej w Zespole Szkół

2003.11.21 - Kiermasz ciast-akcja zorganizowana przez WD

2003.12.03 - Udział WD w V Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej

2004.04.01 - Wycieczka WD do Redakcji Gazety Olszyńskiej, drukarni oraz Ośrodka Telewizji Polskiej w Olsztynie

2004.04.30 - Ostatni Dzwonek - pożegnanie uczennic Warsztatu Dziennikarskiego

2004.06.09 - Wręczenie Świadectw Maturalnych - pożegnanie uczniów Warsztatu Dziennikarskiego

2004.06.25 - Zakończenie Roku Szkolnego 2003/2004