1995.12.22 - Wigilia dla grona pedagogicznego

1996.12.20 - Wigilia dla grona pedagogicznego

1997.12.19 - Wigilia dla grona pedagogicznego

1999.04.28 - Spotkanie pedagogów powiatu nowomiejskiego

2000.11.20 - Konferencja metodyczna "Szkolnictwo ponadgimnazjalne - realia i perspektywy"

2000.12.09, 2001.01.08 - Kurs dla nauczycieli powiatu nowomiejskiego "Profilaktyka uzależnień"

2000.12.22 - Spotkanie świąteczno-noworoczne

2001.03.28 - Konferencja dla nauczycieli języków obcych

2001.12.22 - Wigilia dla grona pedagogicznego

2002.03.15 - 2002.03.16 - Kurs doskonalenia zawodowego "Szkolna interwencja wobec ucznia eksperymentującego ze środkami psychoaktywnymi"

2002.11.19 - Konferencja zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla dyrektorów szkół i pedagogów powiatu nowomiejskiego

2002.12.12 - Warsztat metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego

2003.05.09 - Szkolenie zorganizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej

2003.11.26 - Konferencja dla dyrektorów szkół i nauczycieli powiatu nowomiejskiego