WDROŻENIE KOMPUTEROWEGO SYSTEMU
OBSŁUGI CZYTELNIKÓW
PROGRAM „BIBLIOTEKA SZKOLNA MOL”
1996 ROK.

Prace nad komputeryzacją biblioteki rozpoczęły się w 1996 roku. Wtedy zostało zakupione licencjonowane oprogramowanie i program BIBLIOTEKA SZKOLNA MOL firmy Vulcan. Używany komputer pozyskałyśmy z pracowni komputerowej. Nauczyciele - bibliotekarze stanęli przed wieloma dylematami dotyczącymi komputeryzacji biblioteki. Niestety w tym czasie niewiele bibliotek pracowało już z programem MOL, niewiele było także publikacji na ten temat. Samodzielnie dopracowano się programu, według którego komputeryzowano bibliotekę szkolną. Postanowiono, że wszystkie zbiory do programu będą wpisywane z autopsji. Opis z Księgi Inwentarzowej nie daje bowiem pełnego opisu bibliograficznego i trzebaby wszystkie dane modyfikować. W pierwszej kolejności wpisałyśmy wszystkie lektury. Są to książki najbardziej poczytne i najczęściej wypożyczane w każdej szkolnej bibliotece. Dużym ułatwieniem przy wpisywaniu księgozbioru był fakt, iż jeżeli kilka lub kilkanaście książek danego tytułu było wydanych w tym samym roku i można je było wpisywać zakresem. To w znaczny sposób przyspieszyło prace. Następnie wpisywano kolejno działy rozpoczynając od tych najbardziej poczytnych i najczęściej wypożyczanych. Na końcu wpisano książki z wolnym dostępem i księgozbiór podręczny. Prace te trwały od lutego do sierpnia 1996 roku. Od września tego roku rozpoczęło się już wypożyczanie książek komputerowo. Wszystkim uczniom szkoły zostały założone karty już w programie komputerowym - zrezygnowano z tradycyjnych kart czytelnika.
Wprowadzenie danych czytelników i ułożenie komputerowego systemu udostępniania pozwala na bardziej efektywną pracę. Wszystkie czynności związane z wypożyczaniem i statystyką zabierają nieporównywalnie mniej czasu. Bardzo istotnym elementem skomputeryzowania prac bibliotecznych jest automatyczny system wyszukiwania informacji.
Wdrożenie komputerowego systemu obsługi biblioteki szkolnej było przedsięwzięciem bardzo pracochłonnym, wymagało także nabycia nowych umiejętności oraz wiedzy informatycznej.

Biblioteka
Czytelnia biblioteki przystosowana do pracy w grupach.

Biblioteka
Pierwsze stanwisko komputerowe do udostępnienia zbiorów bibliotecznych.